Celal Çumralı

Mersin Kent Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Celal Çumralı (d. 1916 Konya ö. 1990 Mersin) Şair ve yazar.

1916'da Konya'da doğdu. Konya Lisesi ve 1939'da Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra çeşitli illerin ardından Mersin'de sulh hukuk hakimi olarak uzun yıllar görev yaptı. "Yargıç şair" olarak anıldı.

Şiirlerinin yanında öykü, eleştiri ve denemeler yazdı. Mersin'de bulunduğu dönemde Akkahve'nin müdavimleri arasında yer alan sanatçılardan biriydi.

Doğan Akça onun için şöyle yazar: "Evet, Celal Çumralı Konya doğumlu ama 1954’ten ölümüne kadar tam otuz altı yıl Mersin’de yaşamış. En güzel şiirlerini Akkahve’de yazmış. En sağlam dostluklarını Akkahve’de yaşamış. Şiirleri Varlık, Türkdili, Yeditepe gibi birçok dergide ve antolojilerde yayınlanmış." [1]

Onunla birlikte Akkahve'nin müdavimlerinden olan Osman Özeren ise "Celal Çumralı grubun en yaşlısıydı. Şiirlerini her gece aynı coşkuyla okur, sonra onların mısra boyutundan söz ederken şiirlerinin yeni bir düzenle basılması gerektiğini savunur. 'Ben bu yirmibir sözcüğü tek mısrada söylemek isterim' derdi içtenlikle, biraz da kızgınlıkla..." diye anlatır onu. [2]

Büyü (1945), Dost (1957), Mavi Dünya (1959) ve Evren (1959) adlı şiir kitapları, Kırk Dalganın Suyu ve Kırk Çakıl (1946) adlı öykü kitabı, Şiirin Geleceği: Şiir Sorunları (1965) adlı deneme kitabı yayımlanmıştır.

Şiir, hikâye ve denemeleri Salkım, Dost, Güney gibi dergilerde yer aldı.

Hakkında yazılan eserlerse şöyle: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Veysel Gültaş / Kadı Burhaneddin’den Günümüze Hukukçu Şairler Antolojisi (2003). [3]