Hüseyin Selahattin Köseoğlu

Mersin Kent Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

TBMM Birinci Dönem Mersin Milletvekili[1]. Mersinli Cemal Paşa'nın desteğiyle 23 Nisan 1920'de mebsus oldu. Birinci Meclis içindeki muhalif ikinci grubun kurucuları arasındadır ve grubun kuruluşunu şöyle açıklamıştır: "Grup her türlü şahıs istibdadını önlemek, şahsi hakimiyetler yerine kanunu hakimiyetler ikamesi masadıyla kurulmuştur. Grup, meclis diktatoryasına taraftar, fakat şahıs otoktratlığına muhaliftir."[2]

Sakarya Savaşı öncesinde TBMM'nin sahip olduğu yetkileri fiilen kullanmak koşuluyla Başkumandanlığı üstlenmeyi kabul eden Mustafa Kemal Paşa'ya karşı Meclis'in aldığı vekaleti başkasına devretme yetkisi olmadığını savunarak başkumandanın bu yetkilere ihtiyacı ve hakkı olmadığını savunur [3].

Selahhattin Bey yargı Meclis'in İstiklal Mahkemeleri'nde yargı erkini de kullanmasını eleştirir ve bunun suistimallere sebeb olduğunu iddia eder [4].

27 Kasım 1922 tarihinde miletvekili seçilme koşullarını düzenleyen "İntihab-ı Mebusan Kanun-ı Muvakkatı'nın Tadili Hakkında Kanun" teklifini veren mebuslar arasındadır. Bu kanunun 15. maddesi seçilmek için Türkiye sınırları içinde doğmuş ya da en az beş yıl oturmuş olma şartının Mustafa Kemal Paşa'nın tekrar seçilmesine engel olmayı amaçladığı düşünülmüştü. [5].

.

  1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A2hattin_K%C3%B6seo%C4%9Flu
  2. Mehmet Pınar (2018), "Cumhuriyet Dönemininde Mersin ve İçel'de Siyasi Hayat", s. 43-44.
  3. Pınar, 2018:45
  4. Pınar, 2018: 47.
  5. Pınar, 2018:48