Mersin Barosu

Mersin Kent Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1924 tarihinde yürürülüğe giren “Muhamat Kanununu” “Bir mahallede Muhamilik (1) yapanların adedi o’na baliğ olduğu taktirde aralarında bir heyet teşkili mecçburi olup, bu heyete Baro itlak olunur şeklinde tarif edilmiştir. Türkiye’de ilk Baro, Kapitülasyonların tanıdığı geniş haklardan yararlanan yabancılar tarafından kurulmuş olan “ Societe Barreau De Constantinople “ adı ile 1870 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihte Türkiye’de hukukçu yetiştiren bir öğretim kurumu bulunmadığı için Paris, Brüksel, Atina gibi şehirlerin Fakültelerinden mezun olanlar Avukatlık yapabiliyor ve buraya kayıt olabiliyordu. Bu nedenle Baronun 33 üyesinden sadece beş’i Osmanlı uyruklu idi. Mesleğin ilk teşkilatı 1876 yılında yayınlanan “Dersaadet Dava Vekilleri Cemiyeti Nizamnamesi” ile kurulmuştur. Bu nizamname Vekillik ücretlerini de tesbit etmişti. 150 kelimeyi geçmeyen Arzuhal veya Cevap layihasının yazım ücreti de 30 kuruştu. Davanın her celsesine giriş için vekil ücreti 50 Kuruş, Temyiz Layihası yazım ücreti de 50 kuruştu.150 kelimeyi geçerse, her 100 kelime için ilave 10 kuruş. Avukatlık mesleği batıdaki anlamına, ancak Muhamat Kanunundan sonra 6.12.1926 tarihinde yürürlüğe giren 708 sayılı kanunla kavuşmuştur. Mersin Barosunun kuruluşu da kanunun kabulünden sonra olmuştur. Bilahere 3499 Sayılı Avukatlık Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun yürürlüğe girdiği 14.78.1938 tarihini takip eden aylarda teşekkül eden Mersin Barosun’da 16 Mersin,3 Tarsus,1 Silifke’de olmak üzere 20 avukat kayıtlı bulunuyordu.İlk Baro başkanı Av. Hüseyin Avni Beydir.

Değişik yıllara göre Mersin Barosu’na kayıtlı avukatların mevcudu şöyledir.1940 yılında 20,1951 yılında 45, 1961 yılında 81,1971 yılında 152, 1981 yılında 319,1982 yılında 327, 1985 yılında 391,1986 yılında 445,1986 yılında 446,1989 yılında 516 ‘dır.

[1]