Mersin Telgraf ve Posta İdaresi

Mersin Kent Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Mersin Telgraf ve Posta İdaresi: 1296 (1880) tarihli Adana Vilayet Salnamesine göre; Tarsus Kazası Telgraf ve Posta Müdürü Sabri Efendi ve muavini Ahmet Efendi. Mersin Kazası Telgraf Müdürü Yakup Efendi, muhabere memuru Muhammed Efendi ve Fransız muhabere memuru Okünedan Efendi. Silifke Kasabası Telgraf Müdürü Raif Efendi ve Ermenek Telgraf Müdürü Ali Efendi’dir. 1308 (1892) tarihli Adana Vilayet Salnamesine göre; Ziraat Bankası Mersin Şubesi Reisi Abdullah Merzuk Efendi, Telgraf ve Posta İdaresi Müdürü Şevket Efendi, Türkçe muhabere memuru Muhammed Efendi’dir.

Mersina48.jpg

kaynak: Adana Vilayet salnamesi 1296 (1880), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, yayın no.1, 1986 http://www.levantineheritage.com/mersina.htm